Semináře na téma Číslicové zpracování signálů a obrazů

V zimním semestru zahajuje prof. Procházka cyklus odborných přednášek a seminářů zaměřených na téma Číslicové zpracování signálů a obrazů v biomedicínských a inženýrských oblastech.

Cyklus je určený pro doktorandy výzkumné skupiny Číslicového zpracování signálů a obrazů a pro všechny zájemce o tuto problematiku. První přednáška proběhla 3. října, další semináře jsou plánované na pátky 17.10., 24.10., 15.11. 29.11. a 12.12. vždy od 13:45 h v Zasedací místnosti FCHI. Program bude dále upřesněn v aktualitách z vědy a výzkumu.

Kategorie článků: