SVK: prezentace studentů i firem

Každoročně v listopadu probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference (SVK), na které studenti bakalářského a magisterského studia prezentují výsledky svých výzkumných prací. Tradičně jsou studenti rozděleni do mnoha sekcí podle odborného zaměření (studenti našich programů zpravidla do sekcí zaměřených modelování a řízení, analýzu a zpracování dat, robotiku), každý soutěžící pak prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky.

Stalo se již tradicí, že kromě hodnocení příspěvků komisemi složenými z pedagogů VŠCHT jsou práce studentů hodnoceny a oceňovány (věcnými či peněžitými cenami) zástupci průmyslové sféry. Součástí soutěžního dne jsou mj. i prezentace sponzorujících firem, které takto mohou oslovit studenty (i nás) pro pozdější spolupráci.

Srdečně proto zveme zájemce o sponzorství na tuto akci. V případě zájmu, prosím, kontaktujte vedoucího ústavu doc. Ing. Jana Mareše, Ph.D. nebo koordinátorku výše uvedených sekcí Ing. Ivu Nachtigalovou, Ph.D.

 

Kategorie článků: