Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TG - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 1 zaměřeného na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.  Očekávané výsledky projektů jsou P – patent, G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, Z – poloprovoz, ověřená technologie, R – software, F – průmyslový a užitný vzor.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 4. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2015. Soutěží se o finanční prostředky na roky 2015-2019 v celkové výši 148 365 tis. Kč. Více informací lze nalézt v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Kategorie článků: