Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. ledna 2015 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích:

Program Uzávěrka přijímání
návrhů projektů
Předpokládaná doba zahájení
řešení projektů
LD – COST CZ 17. 3. 2015 15. 12. 2015
LE – EUPRO II 10. 3. 2015 17. 12. 2015
LF – EUREKA 10. 3. 2015 18. 8. 2015
LG – INGO II 10. 3. 2015 17. 12. 2015
LH – KONTAKT II 13. 3. 2015 17. 12. 2015

Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES (zadávejte Poskytovatel: MSM a Rok vyhlášení: 2015) nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kategorie článků: