Vyhlášení soutěže o granty GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2014 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů

  • GA - Standardní projekty v celkové výši 8 284 164 tis. Kč,
  • GC – Mezinárodní projekty v celkové výši 1 800 000 tis. Kč,
  • GJ - Juniorské granty v celkové výši 160 008 tis. Kč.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 4. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015.

Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES (ve formuláři vyberte jako poskytovatele GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), rok vyhlášení 2014) anebo na webu Grantové agentury České republiky na stránkách Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY, Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY a Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY.

Kategorie článků: