Vyhlášení soutěže o Juniorské interní granty

Rektor VŠCHT Praha vyhlašuje soutěž o Juniorské interní granty VŠCHT Praha. Cílem vyhlašované interní výzvy je usnadnit vynikajícím mladým vědeckým a výzkumný pracovníkům začátky badatelské kariéry v oblasti, v které se předpokládají na VŠCHT Praha profilovat.

O Juniorský interní grant může žádat pracovník, který má na VŠCHT Praha pracovní poměr s výší úvazku 1,0 a který splňuje podmínky, že k datu ukončení příjmu žádostí uplynuly nejvýše 3 roky od udělení titulu Ph.D. a v roce 2017 dosáhne věku nejvýše 35 let. Do doby od udělení titulu Ph.D. se nezapočítává doba prokazatelně strávená na mateřské a rodičovské dovolené.

Pokyny k výzvě a formulář žádosti naleznete na Intranetu VŠCHT, lhůta pro podávání žádostí končí 15. března 2017 v 15:00.

Kategorie článků: