Vědecko-výzkumné aktivity ústavu

Vědecko-výzkumná činnost ÚPŘT je zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti inženýrské informatiky a řízení technologických procesů. Organizačně jsou vědecko-výzkumné aktivity ústavu podle těchto zaměření rozčleněny do 2 výzkumných skupin - skupiny Číslicového zpracování signálů a obrazů, a skupiny Laboratoř řízení bioprocesů.

Výzkumná skupina Číslicového zpracování signálů a obrazů se zaměřuje na mezioborové aplikace pokročilých metod inženýrské informatiky v řadě oblastí sahajících od zpracování biomedicínských dat až po obrazovou analýzu mikroskopických snímků. Zvláštní pozornost je přitom věnována zpracování biomedicínských signálů a obrazů včetně třírozměrného modelování za účelem včasné diagnostiky.

Výzkumná skupina Laboratoř řízení bioprocesů se věnuje matematickému modelování a počítačovému řízení technologických procesů se specializací na oblast biotechnologií. Těžiště zájmu je v oblasti aplikace inteligentních metod fyziologického řízení za účelem zvýšení efektivity produkčních biotechnologických procesů.