Vědecko-výzkumné aktivity ústavu

Vědecko-výzkumná činnost ÚPŘT je zaměřena na aplikovaný výzkum v oblasti inženýrské informatiky a řízení technologických procesů. Organizačně jsou vědecko-výzkumné aktivity ústavu podle těchto zaměření rozčleněny do tří výzkumných skupin - skupiny Číslicového zpracování signálů a obrazů, skupiny Laboratoř řízení bioprocesů a skupiny Optimalizace a kybernetika.

Výzkumná skupina Číslicového zpracování signálů a obrazů se zaměřuje na mezioborové aplikace pokročilých metod inženýrské informatiky v řadě oblastí sahajících od zpracování biomedicínských dat až po obrazovou analýzu mikroskopických snímků. Zvláštní pozornost je přitom věnována zpracování biomedicínských signálů a obrazů včetně třírozměrného modelování za účelem včasné diagnostiky.

Výzkumná skupina Laboratoř řízení bioprocesů se věnuje matematickému modelování a počítačovému řízení technologických procesů se specializací na oblast biotechnologií. Těžiště zájmu je v oblasti aplikace inteligentních metod fyziologického řízení za účelem zvýšení efektivity produkčních biotechnologických procesů.

Výzkumná skupina Optimalizace a kybernetika se zaměřuje moderní metody řízení technologických procesů, matematické modelování a optimalizaci. Metodika se opírá o moderní metody analýzy a klasifikace dat založené na umělé inteligenci, strojovém učení, variačních metodách či hlubokém učení.