Virtuální realita

Informace Informace o předmětu:
Předmět je zaměřen na vybrané metody třírozměrného modelování včetně metod rozpoznávání objektů a užití virtuální reality pro konstrukci virtuálních těles a scén. Součástí předmětu je i seznámení s elementy počítačového vidění v informatice. Předmět zahrnuje dále vlastnosti jazyka VRML a propojení s vybranými elementy webovských aplikací. Vývojovým prostředím je systém MATLAB a jeho knihovny.