S3
INGEŽENÝRSKÁ INFORMATIKA A ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ
semestr
rozsah vyucujici1
vyucujici2Týden Přednášky Laboratoř   Test   M-soubory    Projekt   
1 Algoritmické prostředky zpracování signálů, užití systému Matlab, vzorkování   DSP_T1 DSP_M1 DSP_P1
2 Numerické, symbolické a grafické prostředky systému Matlab, práce se soubory
  DSP_T2 DSP_M2 DSP_P2
3 Representace signálu v časové oblasti, diferenční rovnice, vybrané statistické metody   DSP_T3 DSP_M3 DSP_P3
4 Analýza signálů ve frekvenční oblasti, vzorkování, diskrétní Fourierova transformace   DSP_T4 DSP_M4 DSP_P4
5 Odhady spektra, krátká diskrétní Fourierova transformace, okénkové funkce   DSP_T5 DSP_M5 DSP_P5
6 Z-Transformace a popis signálů a systémů, diskrétní a frekvenční přenos   DSP_T6 DSP_M6 DSP_P6
7 Číslicová filtrace v časové oblasti, konvoluce, filtry s konečnou impulsní charakteristikou   DSP_T7 DSP_M7 DSP_P7
8 Filtry s nekonečnou impulsní charakteristikou, základní vlastnosti, změna vzorkování   DSP_T8 DSP_M8 DSP_P8
9 Filtrace ve frekvenční oblasti, volba výběrového okénka, rekonstrukce signálu   DSP_T9 DSP_M9 DSP_P9
10 Lineární metody modelování a predikce časových řad, SVD a QR algortimus, výběr modelu   DSP_T10 DSP_M10 DSP_P10
11 Nelineární metody zpracování signálů, mediánová filtrace, princip neuronových sítí   DSP_T11 DSP_M11 DSP_P11
12 Metody analýzy obrazů, 2D Fourierova transformace, zpracování obrazů, grad. metody   DSP_T12 DSP_M12 DSP_P12
13 Inženýrské aplikace zpracování signálů, predikce signálů, řešení v systému Simulink   DSP_T13 DSP_M13 DSP_P13
14 Zpracování biomedicínských signálů a obrazů   DSP_T14 DSP_M14 DSP_P14