Martina Mudrová:

POZNÁMKY K PŘEDMĚTU APLIKOVANÁ VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 

ak. rok. 2007 - 2008

 

Pouze pro studijní skupinu 101 - FCHT

 

13.9.2007

Zde je ke stažení  (nahlédnutí) .pdf soubor se stručným souhrnem vybraných praktických postupů v Excelu tak, jak jsou probírány ve druhé polovině semestru. Obsah souboru si nečiní nárok být matematicky zcela korektní, má sloužit pouze pro rychlou orientaci v probraných metodách a upozorňuje na některé nejčastější chyby a nedostatky, jichž se studenti dopouštějí při aplikaci popsaných metod v tabulkovém procesoru Excel.