Vysoká škola chemicko-technologická v Praze    -   Fakulta chemicko-inženýrská

Ústav počítačové a řídicí techniky   -   Výzkumná skupina Číslicového zpracování signálů a obrazů

Martina Mudrová