INI: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Inženýrská informatika se budou konat

v úterý 29. června 2021 od 9.00 hodin v místnosti A330b (knihovně ÚPŘT).

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Bakalářská práce Vedoucí
9.00 Tomáš Jirsa 1, 2, 4 Hodnocení kvality 3D skenování Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
9.50 Jakub Tomeš 1, 2, 4 3D Model Virtual Reality Viewer Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
10.40 Miroslav Jirásek 1, 2, 4 Robotizace procesů Ing. Jan Vrba, Ph.D.
11.30 Ondřej Skládal 1, 2, 4 Řízení vnitřních podmínek skleníku pomocí dat ze senzorů meteorologických veličin doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
12.20 Vojtěch Martin Kupka 1, 2, 4 Aplikace pro monitoring kvality vnitřního prostředí v budovách doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Dr. Mgr. Jana Jirešová ÚFMT
  doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Martina Mudrová, Ph.D. ÚPŘT
  RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. ÚMAT
Kategorie článků: