Studijní plán oboru Procesní inženýrství a management

1. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredit
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 101 3 2 0 z, Zk 8
N111009 Toxikologie a ekologie 111 2 0 0 Zk 3
N409010 Bilanční výpočty 409 0 2 0 kz 3
N413022 Matematika I 413 3 4 0 z,  Zk 9
N437005 Podniková ekonomika 437 2 1 0 z,Zk 4
N445001 Aplikace výpočetní techniky 445 0 3 0 kz 3
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 1. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 101 0 0 4 kz 3
N110004 Organická chemie I 110 2 2 0 z, Zk 6
N413003 Matematika II 413 3 3 0 z, Zk 8
N444001 Fyzika I 444 3 2 0 z, Zk 7
N834001 Odborný jazyk I 834 0 2 0 z 1
Povinně volitelný předmět 1 a 2
N413010 Počítačový algebraický systém MAPLE 413 0 2 0 kz 2
N437006 Účetnictví 437 2 2 0 z, Zk 5
N445002 Algoritmizace a programování 445 0 2 0 kz 2
N832013 Základy práva 832 2 0 0 Zk 3
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 2. semestr

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 110 0 0 4 kz 3
N320001 Biochemie I 320 3 0 0 Zk 5
N403011 Fyzikální chemie I 403 3 2 0 z, Zk 6
N413005 Numerické metody 413 3 2 0 z, Zk 7
N444003 Laboratoř fyziky 444 0 0 3 kz 3
N834002 Odborný jazyk II 834 0 2 0 z, Zk 2
Povinně volitelný předmět 3
N143013 Chemická informatika 143 1 1 0 kz 2
N444006 Fyzika II 444 2 2 0 z, Zk 5
N445003 Databázové systémy 445 1 3 0 z, Zk 5
N832001 Mikroekonomie 832 2 0 0 z 2
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 3. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402002 Analytická chemie I 402 2 2 0 z, Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 403 0 0 4 kz 3
N409002 Chemické inženýrství I 409 2 3 0 z, Zk 6
N413004 Aplikovaná statistika 413 1 2 0 z, Zk 4
N437003 Management podnikových procesů 437 2 1 0 z, Zk 4
Povinně volitelný předmět 4
N403014 Fyzikální chemie II 403 3 2 0 z, Zk 7
N409005 Úvod do chemických technologií 409 2 1 0 z, Zk 4
N444007 Základy elektroniky 444 2 2 0 z, Zk 5
N445004 Matematické metody v inženýrství 445 2 2 0 z, Zk 5
N445006 Počítačová grafika 445 1 3 0 z, Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 4. semestr

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402003 Laboratoř analytické chemie I 402 0 0 5 kz 4
N409003 Chemické inženýrství II 409 2 3 0 z,Zk 6
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 409 0 1 0 kz 2
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 409 0 0 3 kz 3
N444004 Měřicí a řídicí technika 444 2 0 0 Zk 3
Povinně volitelný předmět 5 a 6
N402004 Analytická chemie II 402 2 1 0 z,Zk 4
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 403 0 0 3 kz 3
N409012 Inženýrství biologických procesů 409 2 1 0 z,Zk 4
N409017 Produktové inženýrství I 409 2 1 0 z,Zk 4
N437004 Základy marketingu 437 2 2 0 z,Zk 5
N437016 Základy podnikového financování 437 2 1 0 z,Zk 4
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 5. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 444 0 0 3 kz 3
N963004 Seminář k bakalářské práci 963 0 3 0 z 3
N963014 Bakalářská práce 963 0 0 12 z 15
Povinně volitelný předmět 7
N409011 Chemický průmysl a životní prostředí 409 2 1 0 z, Zk 4
N437001 Základy logistiky 437 2 2 0 z, Zk 5
N437058 Ekonomika odvětví chemického a potravinářského průmyslu 437 2 0 0 kz 2
N444005 Základy strojnictví 444 2 1 0 z, Zk 4
N445019 Logické řízení 445 2 2 0 z, Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 6. semestr