TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Ve středu 24. ledna 2018 se bude od 14.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky

Ing. Martina Schätze

v oboru Technická kybernetika.

Tématickými okruhy základní části státní doktorské zkoušky budou:

  1. Matematika
  2. Číslicové zpracování signálů a obrazů
  3. Inženýrská informatika

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Dr. Martin Vrňata ÚFMT
Místopředseda: prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. FEL ČVUT
Členové: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
  RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. ÚM
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: