TK: Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

V pátek 2. listopadu 2018 se bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti FCHI VŠCHT (budova A, č. dv. 402) konat základní část státní doktorské zkoušky

Ing. Jana Vrby

v oboru Technická kybernetika.

Tématickými okruhy základní části státní doktorské zkoušky budou:

  1. Matematika
  2. Číslicové zpracování signálů a obrazů
  3. Umělá inteligence a robotika

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: prof. Ing. Dr. Martin Vrňata ÚFMT
Členové: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. FEI UPCE
  doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. FS ČVUT
  doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: