SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat ve čtvrtek

6. června 2019 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícícho harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Martin Hruška 1, 2, 3, 5 Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
10.00 Bc. Jaromír Mašek 1, 2, 3, 4 Generalized Power Law Model of Liquid Flow doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
11.00 Bc. Stanislav Valtera 1, 2, 5, 6 Chemická funkcionalizace vodivých polymerů pro organickou elektroniku doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Jan Vlček, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc. ÚFMT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: