SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat ve čtvrtek

11. června 2020 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícícho harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Richard Šípka 1, 2, 3, 5 Pokročilé metódy riadenia modelu nelineárnej tepelnej sústavy

Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

10.00 Bc. Jakub Steinbach 1, 2, 3, 5 Řízení laboratorního modelu tepelné soustavy

Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

11.00 Bc. Lukáš Mrazík 1, 2, 3, 4 Modelování průchodu plynů membránou pomocí parciálních diferenciálních rovnic

Ing. Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

12.00 Bc. Jan Hajíček 1, 2, 3, 4   Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: