SEKY: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat

4. června 2018 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícícho harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Tomáš Rychetský 1, 2, 3, 6 Průmyslové řízení hydrodynamického systému Ing. Jan Mareš, Ph.D.
10.00 Bc. Denisa Pauerová 1, 2, 3, 4 Pokročilé metody řízení modelu chemického reaktoru Ing. Jan Mareš, Ph.D.
11.00 Bc. Jaroslav Otta 1, 2, 5, 6 Přímé laserové psaní pro přípravu chemických senzorů Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
12.00 Bc. Jan Fara 1, 2, 3, 5 Senzorová pole pro detekci plynů Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Jan Vlček, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: