Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc
Senior member IEEE
Vedoucí výzkumné skupiny Číslicového zpracování signálů a obrazů

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav počítačové s řídicí techniky

Technická 5, 166 28 Praha 6,
Tel.: 220 444 198, Fax: 220 445 053
E-mail: A.Prochazka@ieee.org
Česká verze English version

Pedagogické zaměření: Matematické metody v inženýrství, algoritmizace a programování ve výpočetním systému MATLAB, číslicové zpracování signálů a obrazů, výpočetní inteligence, umělé neuronové sítě

Odborné zaměření: Číslicové zpracování signálů a obrazů, analýza signálů v časové a frekvenční oblasti, funkcionální transformace, dekompozice a rekonstrukce signálů, číslicová filtrace, segmentace a klasifikace časových řad a obrazů, predikce signálů, 3D modelování, aplikace ve zpracování biomedicínských obrazů a dat z oblasti životního prostředí
Foto

ANNOUNCEMENTS - CALL FOR PAPERS Foto