Virtuální realita

literatura Literatura:
[1] Žára J., Laskavý průvodce virtuálními světy, Computer Press, Brno, 1999
[2] Žára J., Jazyky pro popis virtuální reality, učební text ČVUT, 2000
[3] Zrzavý J., VRML - tvorba dokonalých www stránek, Grada, Praha, 1999
[4] Grepl R., Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics, BEN 2007
[5] Burdea G.C., Virtual Reality Technology, 2003