Virtuální realita

Insert title here Sylabus předmětu:
Týden Přednášky Cvičení
1. Pojem virtuální reality, principy ovládání virtálního světa. Avatar. VRML prohlížeče.
2. Pricipy tvorby 3D světa, základní postupy, jejich matematické pozadí.
3. Homogenní souřadnice. Geometrické transformace ve 3D. Osvětlovací modely.
4. Modelování statické scény ve VRM, struktura souboru, graf scény, atributy, prototypy, VRML a HTML
5. Uzly geometrických těles Kontrola výběru modelu
6. Uzel Transform a jeho atributy Zadání projektu
7. Vzhled geometrických těles. Práce s textem.
8. Skupinové a synovské uzly
9. Práce se světelnými zdroji.
10. Časově závislé uzly Kontrola modelu
11. Vázané uzly. Interpolátory
12. Přehled nástrojů pro 3D modelování
13. STUDIE 1 - tvorba statického virtuálního světa Odevzdání projektu
14. STUDIE 2 - tvorba dynamického virtuálního světa