Zpracování obrazů II

 

N445060

zimní semestr

1-0-2, z, Zk

4 kredity

 

 

Anotace předmětu

 

ZOB II je povinně volitelným předmětem magisterského studijního oboru Inženýrská informatika a řízení procesů. Navazuje na předmět 445022 - ZOB I. Hlavním zaměřením předmětu jsou pokročilejší metody zpracování vícerozměrných signálů s důrazem na:

 

  1. Funkcionální transformace a jejich využití – Fourierova a Wavelet transformace (DFT, DWT)
  2. Analýzu hlavních komponent (PCA) a její aplikace v inženýrské praxi při zpracování obrazové informace
  3. Analýzu nezávislých komponent (ICA) s důrazem na segmentaci signálů a potlačování rušivých složek
  4. Rozšíření binárních metod matematické morfologie (MM) na šedotónové obrazy s návazností na distanční a rozvoďovou transformaci a segmentaci a klasifikaci objektů
  5. Aplikace metod sloužících při registraci obrazu s využitím předchozích znalostí ze souvisejících oblastí – převzorkování obrazu, geometrické transformace, transformace jasových funkcí apod.
  6. Houghova transformace a její využití při analýze tvarů objektů

 

Výpočetním prostředím je systém Matlab, Image Processing Toolbox a další toolboxy pro jednotlivá zaměření.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, které jsou podmíněny aktivní účastí na cvičeních a zpracováním jednoho malého projektu na dané téma s praktickou aplikací. Zkouška má také ústní část, která prověřuje znalosti teoretického pozadí.

 

Sylabus je k dispozici zde

 

Základní studijní literatura zde

 

Plán výuky včetně seznamu úloh ze cvičení  zde

 

Podmínky pro úspěšné zakončení předmětu  zde

 

Seznam témat k samostaným prezentacím studentů pro r.2011-12  zde

 

Klíčová slova a prezentace studentů z ak. r. 2008-9  zde (staré)

 

Klíčová slova, poznámky k jednotlivým témetům apod. pro r. 2011-12  zde