S3
ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ A OBRAZŮ
Zimní semestr 2020/ 2021
MS TEAMS - úterý: 9:00-11:00
Rozsah: 2 / 0 / 2   z, Zk
Přednášky: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc                                            Laboratoře: Ing. Jan ŠvihlíkATHENS
Týden Přednášky Laboratoř   Text   M-soubory    Projekt   
1 Číslicové zpracování signálů a jeho aplikace, prostředí systému MATLAB MATLAB: Výpočetní a grafické prostředí, vizualizace dat DSP_T1
2 Diskrétní Fourierova transformace, základní vlastnosti, vizualizace DFT: Obrazy elementárních funkcí, vizualizace DSP_T2
3 Odhady spektra, krátkodobá diskrétní Fourierova transformace, dvourozměrná DFT DFT: Analýza dat v systému SIMULINK, základní bloky DSP_T3 DSP_M3
4 Okénkové funkce, dekompozice a rekonstrukce signálů a obrazů, modifikace spektra DFT: Vybrané algoritmy, symbolická matematika DSP_T4 DSP_M4
5 Z-Transformace a popis signálů a systémů, definice, užití, obrazy elementárních funkcí Projekt DSP1:
Spektrální analýza signálů a obrazů
DSP_T5 DSP_M5 ProjectDSP1
6 Vlastnosti Z-Transformace, diskrétní a frekvenční přenos, interpretace Z-transformace: obrazy elementárních funkcí, přenosové funkce
7 Číslicová filtrace v časové oblasti, konvoluce, jednoduché metody filtrace Projekt DSP2:
Diskrétní a frekvenční přenos
DSP_T7 DSP_M7 DSP_P7
8 Filtry s konečnou a nekonečnou impulsní charakteristikou, základní vlastnosti číslicové filtry: klouzavé průměrování
9 Filtrace ve frekvenční oblasti, volba výběrového okénka, rekonstrukce signálu, nelineární metody zpracování dat, mediánová filtrace číslicové filtry: FIR a IIR filtry
10 Princip a užití wavelet transformace, dekompozice a rekonstrukce dat, prahování koeficientů Wavelet transformace
11 Lineární metody modelování a predikce časových řad, SVD a QR algoritmus, výběr modelu DSP: Projekt DSP3:
Lineární a nelineární filtrace
DSP_P11
12 Metody analýzy obrazů, geografické informační systémy, zpracování družicových obrazů DSP: Predikce časových řad
13 Inženýrské aplikace zpracování signálů, predikce signálů, řešení v systému Simulink DSP: Wavelet transformace ve zpracování obrazů
14 Zpracování biomedicínských signálů a obrazů KOLOKVIUM MME_EXAM

DATA FILES Biomedicínské signály a obrazy (EEG, MRI), životní prostředí (znečištění ovzduší), spotřeba energie (plyn) DATA

INFORMACE KE STUDIU PRESENTACE:      PRESENTACE CITOVANÁ LITERATURA:      REFERENCE

INFORMACE O ZKOUŠCE Termíny a přihlášky: http://student.vscht.cz Podmínky: Bodovací systém, vzorový test