Pedagogická aktivita

 

Působnost v předmětech aktuálních studijních plánů:


N 445 022           Zpracování obrazů 1                                        ZOB1

·      povinně volitelný předmět magisterského studia na FCHI  (3.sem.)

·      povinně volitelný předmět bakalářského studia na FCHI – zaměření InIn (5.sem.)

·       volitelný předmět VŠCHT

 

jazyk výuky:

semestr studia: LETNÍ (od ak. r. 2012-13)

rozsah: 1/0/3, Z+Zk

kredit: 5

 

garantuje: Ing. M. Mudrová, Ph.D.

Sylabus předmětu, Doporučená literatura, WWW strana předmětu


N 445 060           Zpracování obrazů 2                                        ZOB2

·      povinně volitelný předmět magisterského studia na FCHI  (5.sem.)

·       volitelný předmět VŠCHT

 

jazyk výuky:

semestr studia: zimní

rozsah: 1/0/2, Z+Zk

kredit: 4

 

garantuje: Ing. M. Mudrová, Ph.D.

N 445 006           Počítačová grafika                                           PG

·        povinný předmět bakalářského studia na FCHI – zaměření InIn (2.sem.)

·        (povinně) volitelný předmět VŠCHT (4.sem.)

 

jazyk výuky:

semestr studia: letní

rozsah: 1/0/3, Z+Zk

kredit: 5

 

garantuje: Ing. M. Mudrová, Ph.D.

Sylabus předmětu,  Doporučená literaturaWWW strana předmětu


N 445 041      Zpracování Multimédií                                          ZMM

·        volitelný předmět bakalářského studia na FCHI – zaměření InIn (4.sem.)

·        volitelný předmět VŠCHT

 

jazyk výuky:

semestr studia: letní

rozsah: 1/0/2  KZ

kredit: 3

 

garantuje: Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Sylabus předmětu, Doporučená literatura, WWW strana předmětu


N 445 002      Algoritmizace a programování                           AAP

·        povinně volitelný předmět bakalářského studia VŠCHT (2.sem.)

jazyk výuky:

semestr studia: letní

rozsah: 0/2/0 KZ

kredit: 2

 

garantuje: Doc. J. Poživil, CSc.

Sylabus předmětu,  Doporučená literatura, 

Osobní poznámky k předmětu


N 445 001      Aplikace výpočetní techniky                               AVT

·        povinný předmět bakalářského studia VŠCHT (1. nebo 2.sem.)

 

jazyk výuky:

semestr studia: zimní i letní

rozsah: 0/3/0 KZ

kredit: 3

 

Garantuje: Ing. P. Hrnčiřík, Ph.D.

Sylabus předmětu,  Doporučená literatura,  WWW strana předmětu,

AVT v systému Moodle, Osobní poznámky k předmětu


N 445 067      Virtuální realita v inženýrství                              VR

·       povinný předmět magisterského studia na FCHI – zaměření APIN (2.sem.)

 

jazyk výuky:

semestr studia: letní

rozsah: 2/1/0 Z+Zk.

kredit: 4

 

garantuje:  445 –  Prof. A. Procházka, CSc.

Sylabus předmětu, Doporučená literatura,  WWW strana předmětu,


N 453 005      Projekt programu InIn I                                         P1

·       povinný předmět bakalářského studia obor ININ (3.sem.)

 

jazyk výuky:

semestr studia: zimní

rozsah: 0/2 KZ

kredit: 2

 

garantuje:  Ing. M. Mudrová, Ph.D.

WWW strana předmětu

 


N 453 007      Projekt programu InIn III                                      P3

·       povinný předmět bakalářského studia obor ININ (5.sem.)

 

jazyk výuky:

semestr studia: zimní

rozsah: 0/3 KZ

kredit: 3

 

garantuje:  Ing. M. Mudrová, Ph.D.

WWW strana předmětu

 


N 445 072      Semestrální projekt oboru APIN                        PA

·       povinný předmět magisterského studia obor APIN (3.sem.)

 

jazyk výuky:

semestr studia: zimní

rozsah: 0/3 KZ

kredit: 3

 

garantuje:  Ing. M. Mudrová, Ph.D.

WWW strana předmětu

 

datum poslední aktualizace: 19.5.2011